SOS Peix

Logo-SOS-Peixwatch full Julian Schnabel: A Private Portrait 2017 film

No us pregunteu mai quin peix comprar i quin no quan esteu a la peixateria? Quins estan amenaçats? Quins contaminats? Creieu que la sardina és recomanada o no? I el salmó? I la panga?

Aquí us presento SOS Peix (www.sospeix.org), una iniciativa informativa i conscienciadora sobre el consum reponsable dels fruits de la mar.

Per mi ja és una guia de referència.